0216 394 13 38

Sosyal Medyada Biz}

Dispersiyon Bıçak (Mikser Pervanesi)

Dispersiyon Bıçak (Mikser Pervanesi)

Kimya, tekstil, matbaa, kozmetik, tarım, gıda, ve ilaç sanayi gibi sektörlerin ihtiyaç duyduğu düşük ve orta viskozitelere sahip ürünlerin mikser makineleri ile üretilmesi esnasında karıştırma ve dispersiyon özelliğini makineye kazandıran ve yüksek devirlerde çalışmaya uygun mikser pervaneleri – dispersiyon bıçaklarının üretimini gerçekleştiriyoruz.

Mikser Pervaneleri – Dispersiyon bıçakları İmalat Özellikleri: Çap 25 mm’den çap 1400 mm’ye kadar istenilen ölçülerde ve kalınlıklarda 304 kalite veya 316 kalite Paslanmaz çelik malzemeden üretilmektedir. Üretimi yapılan pervaneler isteğe göre bağlantı delikleri açılarak montaja hazır bir şekilde de gönderilebilir. Fiyat teklifi yada bilgi almak için info@dumanmetal.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Dispersiyon işleminin kullanım amaçları:

Homojenleştirme: Madde ve sıcaklık kap içinde eşdeğerliliğinin sağlanmasında.

Katı taneciklerin sıvı içinde süspansiyonunda: Granül halindeki katı maddenin sıvı içinde çözülmesinin veya homojen dağılmasının sağlanmasında. ( Aynı olay sıvı sıvı içinde geçerlidir.)

Çözülemeyen sıvıların karıştırılmasında: İki veya daha fazla birbiriyle reaksiyona girmeyen ve çözülmeyen sıvı varsa bunların homojen dağılmasını sağlamada.

Sıvı içinde gazın parçalanmasında: Bir gazın sıvı içinde homojen dağılmasının sağlanmasında.

Dispersiyon hakkında bilinmesi gereken hususlar:

Karıştırıcı çapı; Karıştırma kabının çapı ölçülür ve ölçülen değer mm ye çevrilir. Daha sonra ölçülen değer 0,40 ve 0,45 ile çarpılar, çıkan değer dispersiyon karıştırıcının olması gereken çapını verir. Örnek olarak; karıştırma kabınızın çapı 300mm ise 300×0,4=120mm ve 300×0,45mm=135mm yani kullanmanız gereken dispersiyon karıştırıcı çapı 120mm ile 135mm arasında olabilir. Mikser ile etkili bir dispersiyon gerçekleştirebilmek dispersiyon bıçak çapı kesinlikle karıştırma kabı çapına uygun olmalıdır.

Karıştırıcı çapının küçük olması; Kazan içindeki ürünün iyi karıştırılamamasına (kötü ürün akışı), bazı ham maddelerin çökmesine ve dispersiyon zamanının uzamasına neden olur.

Karıştırıcı çapının büyük olması; Kazan içindeki ürünün iyi karışmamasına ve fazla miktarda hava kabarcığının ürün içerisine girmesine neden olur.

Dispersiyon karıştırıcının kazan dibinden yükseklik mesafesi; kendi çapının yarısı veya kendi çapı kadar olmalıdır.

Karıştırıcının kazan dibine çok yakın olması; kazan içinde ürünün iyi karışmamasına ve disperse edilmeyen ölü noktaların oluşmasına neden olur.

Karıştırıcının kazan tabanından çok yüksekte olması; kazan tabanına doğru olan akışın azalmasına, bazı ham maddelerin çökmesine ve hava kabarcığı oluşmasına sebep olur.

Dispersiyon karıştırıcının devir sayısı; İstenilen karışım özelliklerine göre de değişebilir. Belirlenmiş bir devir sayısı yok ise ilk karışım esnasında deneme yanılma yöntemi ile bulunabilir. İstenilen karışım hangi devirde elde edildiyse daha sonraki aynı karışımlarda belirlenen devir sayısı dikkate alınır.

İyi bir karışım elde edebilmek için dispersiyon bıçağı; kazan kübik ise tam merkezine konumlandırılması gerekmektedir. Kazan silindirik ise merkezden kaçık olacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Kazan içersindeki karışıma yukarıdan baktığınızda dispersiyon bıçağının üstüne kadar görebiliyorsanız iyi bir vorteks eldetiğinizi değerlendirebilirsiniz.

Sipariş verirken dikkat edilmesi gereken hususlar:

Karıştırma yapılacak makineye ve kazan çapına uygun seçilmelidir. Uygun seçilmez ise motor bilya ömrünü azaltır, istenilen zamanda mamulü karıştıramaz ve aşırı elektrik tüketimi olmasına yol açar.

Dispersiyon bıçağı konumu; karıştırma kabı silindirik ise ilk karıştırmada merkezde daha sonra kabın merkezi ile kenarı arasında merkeze de olmalıdır. Tank kübik ise tam merkezde konumlandırılmalıdır

Gerekli olmadığı halde dispersiyon pervanesini yüksek hızlarda çalıştırmak; Ürün sıcaklığının daha fazla yükselmesine, sıcaklık kontrolünün zorlaşmasına ve dolayısıyla ürünün istenildiği gibi üretilememesine neden olacaktır. (sıcaklık artışından dolayı bozulmalara veya solvent, ıslatma ajanı veya uçucu bileşenlerin normalden daha fazla kaybedilmesine ve katı bileşen yüzdesinin formülasyonda artmasına neden olacaktır).

Dispersiyonun çok önemli olduğu veya disperse edilmesi gereken hammaddelerin kullanıldığı formülasyonlarda, kullanılan mikser karıştırma kazanının kesinlikle silindirik bir yapıya sahip olması gerekmektedir.

!!! Bir karıştırma işleminin istenen fonksiyonu ve verimi göstermesi için aşağıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Kuru Pigmentlerin Islatılması: Sıvı, disperser bıçağını kapayacak şekilde konur. Makine çalıştırılır. Bu sırada bıçağın tam merkezde olması gerekir. Çünkü en iyi ıslatma bu konumda elde edilir. Kuru pigment, girdabın teşekkül ettiği yere dökülür ve vernik tarafından absorbe edilir edilmez ilave edilir. Bu ilave başlangıçta çok hızlı yapılmalı daha sonra gittikçe yavaşlatılmalıdır. Yüklemenin başlangıcında bıçak tabana yakın olmalı ve düşük hızda çalıştırılmalıdır. Bir girdap teşekkülü için bıçak ara sıra yükseltilmeli ve pigment ilave edildikçe hız da orantılı olarak yükseltilmelidir. Yükleme sırasında kenarlar kazınarak aşağıya alınmalıdır. Aksi takdirde boya içinde pütürler meydana gelir. Pigment ilavesi sırasında bıçak hızının düşük olması; sıçrama, çarpıntı gibi istenmeyen oluşumlara mani olamadığı gibi tozlanmaya ve dispersiyona ters etki eden fazla ısı artışına da engel olur. Pigment karışımı ile hazırlanacak pastalar için genel kural, dispersi zor olan pigmentlerin önce ilave edilmesidir.

Pigment Topraklarının Dispersiyonu: Pigment ilavesinden birkaç dakika sonra, hiçbir kuru pigment ve topak, pastanın yani karışımın yüzeyinde, kabın kenarında veya bıçak şaftında görülmezse, makine durdurulur ve bıçak kabın merkeziyle kenarı arasındaki mesafenin ortasına getirilir. Bunun sebebi, pastanın sadece merkezde olan hareketine, fazla ısı oluşumuna ve dolayısıyla fazla güç kaybına mani olmaktır. Bu hareket aynı zaman da dispersiyon verimini % 25–50 arttırır. Şaft etrafında dönen derin bir girdap yerine daha küçük birkaç girdap meydana gelir. Bu girdapların derinlikleri ve mesafeleri, pastanın viskozitesine, şaftın bulunduğu yere, bıçağın büyüklüğüne, yüksekliğine, şekline ve hızına bağlıdır. Optimum bıçak hızı genelde 4500-6000 ft/dk (23-30m/sn.)’dır. Fakat dilatant pastalarda bu hız 3000 ft/dk (15,3 m/sn.)nin altına düşebilir. Dispersiyon verimi, dispersiyonun başlangıcında düşük sıcaklık, yüksek viskozite ve kuvvetli kesme dolayısıyla yüksektir. Sonunda bu verim belirgin şekilde düşer

 Pastanın Karışımı: Karışımın iyi karıştırılması iyi bir dispersiyon için şarttır. Dispersiyon zamanı ne kadar uzun olursa olsun, iyi bir karıştırma sağlanamazsa istenilen netice alınamaz. Disperserin çalışması sırasında, içindeki karışımın yuvarlanarak karışması, herhangi bir sıçrama ve çarpmanın görülmemesi gerekir. Karıştırma sırasında bıçağın bir kısmı da görülmelidir. Karışımın dönme yönü öyle olmalıdır ki üst dış tarafta olan bir pigment taneciği karıştırma kabında bir dönüşü tamamlamadan önce girdabın altına inmelidir.İyi bir karıştırmanın olabilmesi için genel olarak bıçak, kabın ihtiva ettiği pastanın takriben orta mesafesinde bulunmalıdır. Diğer taraftan pasta viskozitesi arttıkça kap içindeki pasta yüksekliğinin azalması ve kap çapının küçültülmesi gerekir.

Dispersiyon Talimatı: Disperser çalıştırılmadan önce dispersiyon karıştırıcı karıştırma kabının merkezine konumlandırılır. Bıçak yani dispersiyon karıştırıcı merkezde kalmak şartıyla tabana doğru indirilir, bıçağın tabandan yüksekliği 10-15 cm aralığında olması uygundur. (Karıştırma sonunda tabanda tortu oluşuyorsa bu seviye düşürülür.) Bıçağı kaplayacak kadar sıvı konur. Makine düşük devirde çalıştırılır. Girdabın oluştuğu yere doğru pigmentler yani karışımı istenen maddeler mümkün olduğu kadar hızlı ilave edilir. (Dispersiyonu yani karışımı zor olan pigmentler önce ilave edilmelidir.) Tam bir girdap teşekkülü için bıçak arada yükseltilir. Pigment ilave hızı gittikçe azaltılır. Pigment miktarı arttıkça bıçak hızı orantılı olarak artırılır. Yükleme sırasında arada kap kenarları kazınır. Birkaç dakika karıştırmaya devam edilir. Karışımın yüzeyinde, kabın kenarında veya bıçak şaftında hiçbir kuru pigment kalmayınca makine durdurulur. Bıçak kabın merkeziyle kenarı arasındaki mesafenin ortasına getirilir. Bıçağın tabandan yüksekliği, karışım yüksekliğinin yarısı kadar olmalıdır. Bıçağın hızı 23–30 m/sn.ye çıkarılır. Disperserin çalışması sırasında, içindeki karışımın yuvarlanarak karışması, herhangi bir sıçramanın ve çarpmanın görülmemesi gerekir. Karıştırma sırasında oluşan girdapla bıçağın bir kısmının görülmesi gerekir.

17 Ocak 2015
Dispersiyon Bıçak (Mikser Pervanesi) için yorumlar kapalı
5.660 kez görüntülendi